Tin tức Industyr

  • Fishing Hook

    Lưỡi câu

    1. một cái móc câu được gọi là gì?Lưỡi câu hay lưỡi câu là một công cụ để đánh bắt cá bằng cách nhét chúng vào miệng hoặc hiếm hơn là ngoạm vào thân cá.Mỗi bộ phận của lưỡi câu đều có tên.Điều này giúp mọi người d ...
    Đọc thêm